Logo
MeetingEquals©
2012-2013 All rights reserved MeetingEquals ©

Velkommen

Betingelser for brug af dette website.
sidst opdateret d. 9. maj 2013

Idet du åbner og benytter dig af websiden, forudsættes det, at du har læst og accepteret Brugs-betingelserne.

Indholdets nøjagtighed.

MeetingEquals gør sit yderste for at sikre at web-sidens indhold er korrekt og up-to-date. Dog kan MeetingEquals ikke garantere (hverken direkte, indirekte eller på anden vis), at oplysningerne om events, som fremgår af web-siden er pålidelige, præcise eller fyldestgørende.
De opslået events er fra andre medlemmer, så derfor kan MeetingEquals ikke stå inde for, eller gøres ansvarlig for oplysningerne.

Ejendomsret/Immateriel ret.

Brugere af vores webside må ikke ændre, kopiere, distribuere, sende, udstille, videredistribuere, reproducere, offentliggøre, give i licens, udnytte kommercielt, skabe afledte produkter fra, overføre eller sælge materiale, som optræder på vores webside uden først at have indhentet skriftlig tilladelse fra MeetingEquals.

Websiden og dens indhold er, at betragte som materiale omfattet af Ophavsretten og indehaves af MeetingEquals, medmindre andet er angivet.
Det er udtrykkeligt forbudt at kopiere materiale eller data fra MeetingEquals til andre servere eller anden lokation med henblik på offentliggørelse, reproduktion eller videreforsendelse.

Links

MeetingEquals er ikke ansvarlig for eksterne websider eller tjenester og påtager sig intet ansvar for disse websiders og andre tjenesters indhold og er endvidere heller ikke ansvarlig for disses behandling af personlige oplysninger.

Data beskyttelse

MeetingEquals opbevarer oplysninger om medlemmer, og vidergiver eller sælger ikke oplysninger om medlemmer til andre. Dog viderbringes oplysninger fra et medlem til et andet via medlemsnumre, så medlemmerne ikke kan se hvem meddelelsen er fra. Medlemmerne oplyser selv deres kontaktoplysninger til andre medlemmer.
Medlemsoplysninger benyttes af Meetingequals til at matche event søgninger. Geografiske lokationer i forhold til events, Sprog der kan tales fælles osv.
E-mail, så MeetingEquals kan vidrebringe informationer imellem eventopretter-eventsvarer.
MeetingEquals vil på bedste vis sikre medlemsoplysninger, så de ikke bliver tilgængelige for andre.

Gældende lovgivning

Ovennævnte Brugsbetingelser er fastlagt af og i overensstemmelse med dansk ret og idet du accepterer disse Brugsbetingelser underkaster du dig samtidig gældende dansk ret.MeetingEquals©
Dan Alberg